Hyperinflation is a situation where "money is so poor that no one wants it"-หาเงิน ออนไลน์-bangkok:

QE and inflation theory 2: Hyperinflation

What is the definition of Hyperinflation ..?

Hyperinflation is a situation in which money is so poor that no one wants it. When you receive money, you will quickly change it into any asset. As soon as possible Confidence of the state collapses. No one wants to get money, so the product price is so fast. One egg from the sale of 5 baht. If the money is worthless, then 1 million per bubble, nobody wants to sell. Millionaire with a bank deposit of million baht will be left worth only buying rice for just 1 meal at just a blink of an eye. Everyone will throw away cash. Because no one believes that money can be exchanged And they will hoarding any assets that can be exchanged for 4 factors.
Why Are People In Venezuela Starving (Hyperinflation Explained)?

Venezuela’s economic crisis has made headlines all over the world for the past few years. Hunger is widespread there. Unable to afford the small amount of food available in supermarkets many Venezuelans have resorted to eating garbage to survive. Even zoo animals in Venezuela are starving according to a report by the Daily Mail and people have been breaking into zoos to eat them. A recent survey found that the “food crisis has also created an education crisis as more than 1 million children no longer attend school mostly due to hunger and a lack of public services.” Moises Rendon and Mark L. Schneider of the Center for Strategic & International Studies provide a bleak assessment of Venezuela’s current situation saying the country is suffering “an unprecedented man-made humanitarian crisis.” They say Venezuela resembles “a country at .. and notes some of its major social problems including “extreme food and medicine shortages” “rampant crimes in every city” “constant electric blackouts” and “looting and repression.” When you see and hear these stories you can’t help but wonder what went wrong. How could a country that was once one of the most affluent countries in South America reach such a sorry state? One source of the misery in Venezuela is its out-of-control inflation which we will examine in this episode of The Infographics Show “Venezuelan Hyperinflation Explained.”Who thinks that this kind of event doesn't really happen? I want to try to study the history of the world with Hyperinflation. Happened countless times on this planet since

These information can be read from the internet.

- Weimar (Germany) after the First World War 21% inflation rate per day - Yugoslavia when the country broke down in 1994, inflation rate 65% per day - Zimbabwe, printing money, 2008, inflation rate 98% per day .. !! - Hungary after World War II 207% inflation rate per day .. !!

These information can be read from the internet.

What I want to say is Inflation theory says that printing the QE money of world powers Will make the country like the United States born Hyperinflation And the dollar will eventually collapse  Many years ago I used to believe that .. But now I accept by dharma that I was wrong.  So I wanted to share the view. Is another choice of information so that we can see more clear images of New economics The original theory In the book is no longer available

Zimbabwe prints hard money until the country crashes. When the United States is pursuing a track in Zimbabwe Why the results are different ..?
First of all

we need to define the word Hyperinflation First understand what it is ..?,First of all we need to define the word Hyperinflation First understand what it is ..?

Hyperinflation Is the time when most people are willing to leave their money to hold other assets in disgrace. Confidence of the state collapses. Then all assets will rise at an accelerated rate, not because it is worth more. But because the value of the money dropped to 0


https://storylog.co/story/557d47829c058cdcb56c8757


Hyperinflation คือ สถานการณ์ที่ เงินด้อยค่ามากจนไม่มีใครอยากได้ เมื่อคุณได้รับเงินมาคุณจะรีบเปลี่ยนมันไปเป็นสินทรัพย์ใดๆ ก็ได้ให้เร็วที่สุด

ความเชื่อมั่นของรัฐพังทลาย ไม่มีใครอยากได้เงินแล้ว ดังนั้น ราคาสินค้าจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ไข่หนึ่งฟองจากที่เคยขาย 5 บาท ถ้าเงินมันไร้ค่าขนาดนั้นฟองละ 1 ล้านก็ยังไม่มีใครอยากขาย เศรษฐีที่มีเงินฝากธนาคารล้านบาทจะเหลือมูลค่าเพียงซื้อข้าวได้แค่ 1 มื้อเพียงพริบตา ทุกคนจะแห่ทิ้งเงินสด เพราะไม่มีใครเชื่อมั่นว่าเงินจะมีค่าใช้แลกเปลี่ยนได้อีก และพวกเขาจะกักตุน (hoarding) สินทรัพย์ใดๆ ก็ตามสามารถที่เอาไปแลกปัจจัย 4 ดำรงชีวิตได้

QE กับทฤษฏีเงินเฟ้อ 2: Hyperinflation นิยามของ Hyperinflation คืออะไร                                       

สรุปเรื่อง Hyperinflation ของเวเนซุเอลา / โดย ลงทุนแมน ภาพเงินเวเนซุเอลาที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนถนนอย่างไร้ค่า เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่เรียกว่า Hyperinflation เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ลองอ่านเรื่อง เวเนซุเอลา ที่ลงทุนแมนเคยเขียนทั้งหมด มีทั้งหมด 4 ตอน
hyperinflation.jpg


|


เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ ไทย เคอรี่ kerryexpress | โค้ดลด ส่วนลด เจดี jd | โค้ดลด ส่วนลด ลาซ้า lazada | โค้ดลด ส่วนลด ช๊อปปี้ shopee | โค้ดลด ส่วนลด เช็ค ems  | โค้ดลด ส่วนลด ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง